За нас

Форум за глокална промяна е неправителствена организация, създадена през октомври 2018 г. с убеждението, че хората на местно ниво могат да влияят на локалните, националните и глобалните процеси на промяна. Нашата мисия е да подобрим условията за демократично участие на всички членове на обществото, да насърчим междукултурния диалог и активното гражданство, което може да свърже глобалните и местните явления в полза на общностите.

Екип

Маргарита Спасова
Председател
Виолета Апостолова
Член на надзорния съвет
Мария Маринова
Член на надзорния съвет
Франческо Трупия
Координатор международни проекти