Пътеводител на младежкото гражданско участие

“Пътеводител на младежкото гражданско участие” е създаден от Форум за глокална промяна в рамките на кампанията #ОтНасЗависи на гражданско обединение Равни БГ.

Пътеводителят се опитва да отговори на следните въпроси:

–        Какво е младежко гражданско участие?

–        Какви модели на младежко гражданско участие съществуват? Кои са по-близки до нашата реалност и какво значение имат за практиката?

–        Какъв е смисълът от участието и как то да се разшири за по-големи групи от младежи?

–        Кои са необходимите условия, за да има младежко гражданско участие и то да бъде успешно?

–        Как младежите могат да участват на местно, национално и европейско ниво?

Обучения

Обученията са важен инструмент за постигане на целите на организацията. Темите, по които работим са гражданско участие, демокрация, права на човека и връзка между процесите на местно, национално и глобално ниво.

Социално ангажирани изкуства

Очаквайте скоро!