Пътеводител на младежкото гражданско участие

Пътеводител на младежкото гражданско участие

Създадохме Пътеводител на младежкото гражданско участие като част от кампанията #ОтНасЗависи на гражданско обединение Равни БГ. Нашата цел е да насърчим работата с млади хора по темата гражданско участие, за да може самите младежи да бъдат по-ангажирани.

Пътеводителят се опитва да отговори на следните въпроси:

  • Какво е младежко гражданско участие?
  • Какви модели на младежко гражданско участие съществуват? Кои са по-близки до нашата реалност и какво значение имат за практиката?
  • Какъв е смисълът от участието и как то да се разшири за по-големи групи от младежи?
  • Кои са необходимите условия, за да има младежко гражданско участие и то да бъде успешно?
  • Как младежите могат да участват на местно, национално и европейско ниво?

Отговорите са представени чрез комбинация между теория и практика, добри примери от различни краища на страната, блиц интервюта с обучители, младежки работници и активисти, казуси и красиви илюстрации.

Искрено се надяваме, публикацията да допълни вече натрупаната експертиза и да подпомогне както специалистите, работещи с млади хора, така и самите младежи, защото вярваме, че голямата цел на гражданското участие, и особено това на младото поколение, е процесът на изграждане на по-демократично и справедливо общество.

 

Leave a Reply